De beslissing voor vergoeding van een bepaald medicijn of hulpmiddel wordt genomen door de minister voor Medische Zorg en Sport. Toen wij onze campagne startten, was dit Bruno Bruins. Hij heeft de Kamervragen van SP, PvdA, en GroenLinks beantwoord en antwoordde op de vragen die gesteld werden tijdens het debat over het basispakket 2020. Minister Bruins heeft ook besloten tot vergoeding van Flash Glucose Monitoring (FGM) voor iedereen op intensieve insulinetherapie.
Vervolgens werd Martin van Rijn minister voor Medische Zorg en Sport. Inmiddels is dat stokje overgedragen aan (demissionair) minister Tamara van Ark. De beslissing is dus nu aan haar, of na de formatie, aan haar opvolger.

De minister komt niet zomaar tot een beslissing. Zij wordt geadviseerd door het Zorginstituut Nederland (ZiN). In de praktijk volgt de minister dit advies eigenlijk altijd wel op. Heel zelden gebeurt het dat er een andere beslissing genomen wordt, dit is dan meestal onder maatschappelijke druk.

De Rondetafel Diabeteszorg is een overlegorgaan dat bij het ZiN. Hierin zitten Diabetesvereniging Nederland (DVN), Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), Producenten, Stichting BIDON, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), zorgverleners (medisch-specialisten en huisartsen), zorgverzekeraars en ZiN. Deze Rondetafel heeft de vergoeding van FGM vormgegeven en schreef een kwaliteitsstandaard voor vergoeding van sensortechnologie. De Rondetafel heeft een werkgroep opgericht die zich richt op hulpmiddelen, waaronder dus RT-CGM.

Wanneer de Werkgroep Hulpmiddelen van de Rondetafel Diabeteszorg een standpunt heeft uitgewerkt, wordt deze getoetst door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van het ZiN. Hierin zitten verschillende deskundigen zoals artsen, wetenschappers, onderzoekers en beleidsadviseurs binnen de zorg, maar niet specifiek deskundigen op het gebied van diabetes of sensortechnologie.

Na deze toetsing kan het ZiN een advies geven aan de minister van Medische Zorg en Sport, die dit advies dus in principe opvolgt.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial