Flash Glucose Monitoring (FGM)

Iedereen met type 1 diabetes krijgt een FGM (de Freestyle Libre) vergoed. Voor mensen met type 2 diabetes die behandeld worden met intensieve insulinetherapie wordt FGM ook vergoed. Onder intensieve insulinetherapie wordt verstaan: minstens vier keer per dag insuline spuiten, of een insulinepomp gebruiken. Daarnaast wordt de FGM vergoed voor vrouwen met type 2 diabetes die zwanger zijn of een zwangerschapswens hebben.

Real-Time Continuous Glucose Monitoring (RT-CGM/CGM)

Voor de vergoeding van RT-CGM gelden meer regels. Deze sensors worden maar voor een klein aantal mensen vergoed. De vergoedingscriteria zijn:
1) Kinderen < 18 jaar met diabetes type 1. Bij de 18e verjaardag kan eventueel besloten worden de RT-CGM te continueren.
2) Volwassenen met slecht ingestelde diabetes type 1 (ondanks standaard controle blijvend
hoog HbA1c (> 8% of > 64 mmol/mol)).
3) Zwangere vrouwen met bestaande diabetes (type 1 en 2).
4) Vrouwen met een zwangerschapswens bij een preconceptionele diabetes (type 1 en 2).
5) Patiënten met diabetes type 1, die kampen met ernstige hypoglykemieën en/of ongevoelig
zijn om hypoglykemieën waar te nemen (hypo-unawareness).

Wil je meer weten over FGM, RT-CGM en HCL? Klik hier voor een uitleg over de verschillende glucosesensors.

Beperkingen

In de praktijk blijkt dat veel mensen die wel aan één van de vijf vergoedingscriteria voldoen, toch geen RT-CGM vergoed krijgen. Ook niet wanneer de patiënt daar zelf actief om vraagt.

Daarnaast is er een grote groep mensen die behoefte heeft aan een RT-CGM, maar er geen aanspraak op kunnen maken. Ze vallen niet binnen de huidige criteria maar kunnen zonder RT-CGM niet goed functioneren. Zo is 1 op de 20 mensen die een FSL gebruikt, allergisch voor de lijm die daarvoor gebruikt wordt. Voor ouders of partners is een Real-Time Follow App een hele geruststelling, en deze is alleen beschikbaar bij RT-CGM. Bovendien is een Hybrid Closed Loop alleen mogelijk met RT-CGM. Er zijn talloze individuele voorbeelden van mensen die een RT-CGM nodig hebben, maar niet binnen de criteria vallen.

Dankzij Loes en Orietta van Sensorvergoeding

Toen wij begin 2019 begonnen met actievoeren, werd FGM alleen vergoed in het geval van een hoog HbA1c, leeftijd <18, en een zwangerschap(-swens). Dankzij onze acties werd al in december 2019 besloten tot volledige vergoeding van de FGM.

In de begintijd van onze acties werd RT-CGM nog betaald door het ziekenhuis waar iemand met type 1 diabetes behandeld werd. Daarom werden RT-CGM’s vaak erg terughoudend uitgegeven. Het budget was in veel gevallen niet toereikend voor het aantal mensen dat een RT-CGM nodig had. Dit betekende ook dat patiënten in de ene ziekenhuis minder kans hadden om dit hulpmiddel te gebruiken dan op een andere locatie. Sinds januari 2021 worden RT-CGM’s vergoed vanuit de basisverzekering, en geleverd door de hulpmiddelenleveranciers. Hierdoor is er nu minder ongelijkheid in het voorschrijven van RT-CGM’s.

Wat willen we verder nog bereiken?

Wij vinden dat het behandelen van type 1 diabetes maatwerk is. De keuze voor een bepaalde sensor is vaak persoonlijk, en kan goed begeleid worden door een diabetesverpleegkundige of internist. Maar alleen wanneer alle sensortechnologie beschikbaar is. Zolang de beleidsmakers in hokjes of flowcharts denken, zullen er mensen buiten de boot blijven vallen.

Daarom pleiten wij voor een brede vergoeding van alle sensortechnologie. Weg met de term ‘FGM’, die een kunstmatig onderscheid creëert tussen het ene merk met een simpele technologie, en de andere merken met uitgebreidere functionaliteiten. Wij zijn er van overtuigd dat behandelaren en patiënten samen kunnen kiezen voor de sensor die het beste bij hun situatie past. Maar dan moeten al die opties wel vergoed worden.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial