RT-CGM en FGM

In Nederland wordt er onderscheid gemaakt tussen twee soorten glucosesensors: Real-Time Continuous Glucose Monitoring (RT-CGM of kortweg CGM) en Flash Glucose Monitoring (FGM). Het verschil zit in het uitlezen van de sensor. Een CGM staat continu in verbinding met een mobiele app, insulinepomp of reader. Een FGM kan alleen uitgelezen worden wanneer deze gescand wordt door de telefoon of reader.

Er bestaat maar één merk FGM en dat is de Freestyle Libre. Iedereen met type 1 diabetes (en sommige mensen met andere vormen van diabetes) mag hier gebruik van maken. Gebruikers van deze FGM weten alleen wat hun bloedsuikerwaarde is wanneer ze hun sensor scannen. Ouders, verzorgers of partners die een Follow app hebben, zien dus ook de bloedsuikerwaarde tot en met de laatste scan. De FSL2 heeft de mogelijkheid tot het geven van alarmen bij hoge of lage waardes. Hoe hoog of laag de waarde dan is, is af te lezen door te scannen. De FSL2 wordt door de gebruiker elke 14 dagen zelf vervangen.

Er zijn twee merken RT-CGM die uit de basisverzekering vergoed worden. Vergoeding is enkel mogelijk wanneer iemand aan één van de vijf indicatiecriteria voldoet. Deze RT-CGM’s zijn van de merken Dexcom en Medtronic. De sensors worden door de gebruiker zelf vervangen om de respectievelijk 10 en 6 dagen. Deze RT-CGM’s kunnen uitgelezen worden door mobiele apps en samenwerken met insulinepompen. Dexcomsensors kunnen ook op afstand gevolgd worden door bijvoorbeeld ouders of een partner. Bij beide RT-CGM’s zijn verschillende alarmen instelbaar.

Er is ook een RT-CGM die nog onder het ziekenhuisbudget valt, en dat is de Eversense. Deze wordt namelijk in het ziekenhuis geplaatst en verwijderd en kan tot 180 dagen blijven zitten. Ook bij deze CGM zijn alarmen in te stellen en is er een follow app beschikbaar.

Hybrid Closed Loop (HCL)

Een groot voordeel van RT-CGM is de mogelijkheid tot HCL. Dit betekent dat de sensor en insulinepomp met elkaar samenwerken. Hoe ver die samenwerking gaat, is per systeem verschillend. Wat overeenkomt is dat de hoeveelheid insuline aangepast wordt op de glucosemeting van de sensor. Hierdoor blijven bloedglucosewaardes stabieler dan wanneer iemand handmatig corrigeert. Daarnaast scheelt het de patiënt enorm veel tijd en energie om dat deel van diabetesmanagement uit handen te geven aan de techniek. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen die een HCL gebruiken een betere gezondheid en kwaliteit van leven hebben. Om onze roep om sensorvergoeding kracht bij te zetten, maakte het Diabetes Fonds een uitgebreid overzicht gemaakt van de HCL-systemen die Nederland beschikbaar zijn, en de voordelen daarvan.

Kosten

In Nederland hoeft iemand die een sensor nodig heeft in principe nooit een FGM te kopen. Deze worden dankzij onze actie namelijk sinds december 2019 vergoed. Maar als je er wel voor kiest om deze aan te schaffen, dan kost dat je ongeveer €1600,- per jaar.

De drie RT-CGM’s worden maar mondjesmaat vergoed in Nederland. Daarom kiezen veel mensen ervoor om deze zelf aan te schaffen. Wij vinden dat een probleem, want op deze manier ontstaat er een gat tussen mensen die een goede gezondheid en kwaliteit van leven kunnen kopen, en de mensen die zich dat niet kunnen veroorloven. Een jaar RT-CGM-gebruik kost ongeacht het merk ongeveer €4000,- .

Dit is ook de voornaamste reden dat RT-CGM nog niet breed vergoed wordt. Men is bang dat de kosten te hoog uit zullen vallen. We weten echter uit België en Duitsland, waar alle senortechnologie al jaren wordt vergoed, dat dit reuze meevalt. Het overgrote deel van de patiënten blijkt in die landen namelijk voor een FGM te kiezen, de simpele en goedkoopste sensor. Maar omdat RT-CGM daar beschikbaar is voor de mensen die hem echt nodig hebben, vallen andere zorgkosten veel lager uit. Zo komen er veel minder mensen met acute diabetescomplicaties op de SEH terecht. Ernstige hypo’s en diabetische keto-acidose nemen enorm af, waardoor er veel minder vaak ambulances ingezet hoeven te worden. De kans op ernstige diabetescomplicaties op langere termijn wordt veel kleiner, wat betekent dat veel dure ingrepen minder vaak nodig zullen zijn.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial