Met de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur, hopen Loes en Orietta dat je #sensorvergoeding een duwtje in de rug wil geven. Dit kun je doen door te stemmen op iemand waarvan je denkt dat diegene het in de Tweede Kamer op gaat nemen voor mensen met diabetes die een CGM nodig hebben. Wij hebben daarom hieronder een overzicht gemaakt waarin je kan zien welke Kamerleden zich al dan niet hebben ingezet voor sensorvergoeding.


Rens Raemakers – D66


Rens Raemakers is een groot voorvechter van sensorvergoeding in de Tweede Kamer. Loes en Orietta hebben een aantal keer uitgebreid met hem gesproken, en Rens had zich op die gesprekken goed voorbereid. Daardoor konden we echt de diepte in gaan van enerzijds de ziektelast van type 1 diabetes en anderzijds de noodzaak van sensortechnologie. Voor en tijdens debatten hebben we ook vaak contact.

Raemakers heeft drie moties ingediend:
1) CGM-vergoeding moet door het Zorginstituut onderzocht worden (samen met Femke Merel van Kooten)
2) Hierbij moet gebruik gemaakt worden van bestaande literatuur en kennis uit het buitenland, zodat het snel geregeld kan zijn (samen met Femke Merel van Kooten)
3) Een formele adviesaanvraag aan het Zorginstituut doen voor nieuw onderzoek naar een mogelijk bredere vergoeding van CGM en daarbij de laatste wetenschappelijke inzichten mee te nemen

De eerste twee zijn unaniem door de Tweede Kamer aangenomen en de derde, die eigenlijk hetzelfde vraagt omdat het nog steeds niet uitgevoerd was, is aangehouden. Rens Raemakers heeft erg vaak gedebatteerd over sensorvergoeding. Omdat hij erg goed op de hoogte is, laat hij zich niet door ontwijkende antwoorden van de minister uit het veld slaan en kan hij met goede argumenten komen.


Femke Merel van Kooten – Splinter


Femke Merel van Kooten heeft zich ook sterk gemaakt voor sensorvergoeding. Ten tijde van de petitie zat ze nog in de tweede Kamer voor de Partij van de Dieren. Ze mocht zich echter van de partijleiding niet bezighouden met zaken als glucosesensors, en daarom is ze als zelfstandig lid verder gegaan. Inmiddels heeft ze een nieuwe partij opgericht: Splinter.

 Femke Merel van Kooten heeft ook drie moties voor sensorvergoeding ingediend. De eerste twee lees je hierboven bij nummers 1 en 2 van Raemakers. De derde motie richtte zich op een andere commissie dan de Rondetafel Diabeteszorg, die écht verstand heeft van diabetes en sensortechnologie. Deze motie haalde geen meerderheid.

Ook Femke Merel van Kooten heeft zich goed door ons laten informeren en ze heeft op dit onderwerp samengewerkt met Rens Raemakers.


Henk van Gerven – SP


Vlak na het indienen van de petitie stelde Henk van Gerven van de SP een grote set Kamervragen. Deze teksten waren grotendeels overgenomen uit ons petitiedocument. Van Gerven was als voormalig huisarts voornamelijk geïnteresseerd in FGM-vergoeding. Na een gesprek van ons was hij overtuigd dat CGM ook opgenomen moet worden in de basisverzekering.

Kort daarna diende hij een motie in voor vergoeding van alle glucosesensoren. Helaas wordt vergoeding eigenlijk nooit op deze manier besloten en daarom haalde deze motie geen meerderheid.Corinne Ellemeet – GroenLinks


Naar aanleiding van ons segment in het tv-programma Kassa stelde Corinne Ellemeet Kamervragen over sensorvergoeding. Deze zijn in overleg met ons opgesteld. Ze vroeg onder andere of de minister wel wist dat niet vergoeden schadelijk en duur is.


Joba van den Berg – CDA


Voor het aanbieden van de petitie heeft Joba van den Berg uitgebreid gesproken met iemand met type 1 diabetes. Ze weet daarom wat de ziektelast is en waarom sensortechnologie vergoed moet worden. Ze is betrokken geweest bij een aantal van de bovenstaande moties en debatten.
 


Lilianne Ploumen -PvdA


Tijdens de loop van onze petitie stelde Ploumen vragen over vergoeding van de Freestyle Libre. Helaas waren deze niet erg zorgvuldig geformuleerd. Daarna hebben we een aantal keer contact gehad. Tijdens het eerste debat over sensorvergoeding bracht ze het ter sprake en sindsdien zorgt ze soms voor bijval.


Fleur Agema – PVV


Tijdens het eerste debat over sensorvergoeding bracht ze het onderwerp ter sprake.


Hayke Veldman en Arno Rutte – VVD


Na het aanbieden van onze petitie hebben we een gesprek gehad met Veldman en Rutte. Ze lieten ons weten dat ze het een probleem vonden dat ziekenhuizen ieder op een andere manier met vergoeding om ging. Maar ze wilden zich niet inzetten voor sensorvergoeding omdat ze naar eigen zeggen als Kamerlid geen verstand hebben van geneeskunde. Veldman zei afgelopen najaar in een debat dat de VVD vindt dat het Zorginstituut een uitspraak moet doen over CGM-vergoeding. Veldman en Rutte komen niet terug in de Tweede Kamer.


Simon Geleijnse -50PLUS


Tijdens het eerste debat over sensorvergoeding, enkele weken na de petitie, maakte Simon Geleijnse zich sterk voor sensorvergoeding. We hadden prettig contact en hij was goed geïnformeerd. Helaas zat hij maar tijdelijk in de Tweede Kamer. Met zijn opvolger hebben we geen contact kunnen leggen.

Tweede Kamerverkiezingen 2021 & Sensorvergoeding

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial